Devalüasyon Nedir? Sonuçları Nelerdir?

Devalüasyon kelimesi latinceden dilimize geçmiştir. Kelime anlamı olarak bir şeyin değer kaybetmesini ifade etmektedir. Ekonomide ise bir ülkenin para biriminin diğer para para birimlerine göre değerinin düşmesidir.

Bir devletin para biriminin değeri hükümetler tarafından yönetilmektedir. Makroekonomik gelişmeler sonucunda bir ülkenin para biriminin değeri diğer ülkelere göre yeniden belirlenir. Devalüasyon ise devletin para biriminin diğer ulusal para birimleri karşısında belirli bir oranda değer kaybetmesidir. Devalüasyonun tam tersi ise revalüasyon olarak geçmektedir.

Ulusal paraların değeri piyasadaki arz/talep ilişkisine göre belirlendiği için merkez bankaları döviz satın alarak veya satarak para değerini bir bakıma kontrol altına alabilir veya almaya çalışabilir.

Devalüe Etmek Nedir?

Devalüasyonun gerçekleşmesidir. Yani ulusal para biriminin diğer para birimlerine karşı değer kaybetme durumu o para biriminin devalüe olması demektir. Ulusal para birimi, dövizlere karşı (genellikle dolar ve euroya karşı) devalüe olduğunda, para birimi değer kaybetmiş olacaktır.

Devalüasyonun Sonuçları Nelerdir?

Devalüasyonun, ulusal para biriminin değer kaybetmesi anlamına geldiğini aktardık. Bu durum sonucunda ülkelerin makroekonomik dengeleri bozulur ve böylece iç ve dış satın alma gücü de düşecektir.

Devalüasyon durumunda dövizlerin değeri çok hızlı ve aniden değişebileceği için ekonomik bir daralma meydana gelir. Bunun sonucunda ekonomik daralma oluşur. Devalüasyon durumunda oluşacak en büyük sorunlardan bir tanesi ithal ürünlerin satın alma gücünün azalması olacaktır. İthal girdilerden dolayı enflasyon yükselir ve ihraç edilen mallar döviz cinsinden değer kaybeder.

Devalüasyonun uzun süreçteki etkileri, devalüasyon oranı, ülkenin ekonomik durumu, ülkenin para biriminin değersizleşmesi veya değerlenmesiyle alakalıdır

Devalüasyon durumunda meydana gelecek durumlar şu şekilde olacaktır:

  • İthalat Zorlaşır: İthal olarak alınan mal ve hizmetlerin fiyatı devalüasyon oranı kadar artacaktır. Dolayısıyla bu durumda ithalat azalmaya başlayacaktır.
  • İhracat Kolaylaşır: İhraç edilen ürünlerin değeri diğer ülkeler için azalacağından dolayı dış piyasalarda rekabet ortamı oluşur. Dolayısıyla ihracat artacaktır.
  • Cari Açık Azalır: İthal ürünlere daha az talep olacağından ve üretim seviyesinin iç ve dış talebi karşılama konusunda yeterli düzeyde olması durumda carı açık azalacaktır.
  • Faizler Artar: Devalüasyon durumda enflasyon artışı da kaçınılmaz olacaktır. Enflasyonun önüne geçmek için de faiz oranları arttırılacaktır.
  • Enflasyon Artar: Ülkedeki temel ihtiyaçların, yatırım ve ara mallarının toplam ithalat içindeki payı, ithalatın milli gelire oranı ve devalüasyon oranına bağlı olarak enflasyonda artış gözlemlenecektir.
  • Ekonomi Küçülür: Devalüasyon durumunda faiz oranları artacağı için ekonomide küçülme ortaya çıkacaktır. Bunun yanında ekonomik faaliyetlerde yavaşlama ve durgunluk görülür. Bu durumda tüketim harcamaları ve yatırımlarda kısıtlama meydana gelir. Yatırımcılar, ithalatın zorlaşması sebebiyle yeni yatırım yapmak istemez.
  • Bütçe Açığı Oluşur: Döviz kurlarında artış görüleceğinden dolayı ithal edilen malların değeri de artacaktır. Bunun yanında döviz cinsinden olan dış borçlar da değerlenecektir. Dolayısıyla tüm maliyetler artacağı için bütçe açığı oluşacaktır.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Ustalık Belgesi Nedir? Nasıl Alınır? [DETAYLI BİLGİ]

Devalüasyon sonucunda görülen sonuçlar bunlardan oluşmaktadır. Devalüasyon meydana gelmesinin en temel sebebi ise cari açığın giderek büyümesidir. Çünkü devalüasyon durumunda dövize olan talep azalacaktır ve cari açık daralacaktır. Ancak, bu durumda ülke de yapılan ihracat yeri kadar oluşmuyorsa ve ülkenin ithal ürünlere olan talebi azalmıyorsa devalüasyonun hedefine ulaşılamaz.

Bireysel Kredi

Yorum yapın