KOSGEB Nedir? Görevleri Nelerdir? TÜM DETAYLAR

Ülkede ekonomik açıdan önemli kuruluşlardan bir tanesi küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. Bu işletmelerin payını ve etkinliğini arttırmak, rekabet gücünü arttırmak, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun şekilde gerçekleştirmek için Sanayi ve Ticaret Bakanlığıyla bağlantılı olarak Küçük ve Orta Ölçekli işletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı yani kısa adıyla KOSGEB kurulmuştur.

KOSGEB Nedir?

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmesini sağlamak için kurulmuş olan bir kamu kuruluşudur. Asıl hedef bu işletmelerin büyümesini sağlayarak ekonomiye istihdam sağlamaktır. Bu yüzden Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı olarak çalışmaktadır.

KOSGEB’e katılmak için KOBİ (küçük ve orta büyüklükteki işletme) olmak gereklidir. Peki, kimler KOBİ kapsamına girmektedir? Bu sorunun cevabı için KOBİ Nedir? kavramını anlamak gerekir.

KOBİ Nedir?

KOBİ, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler olarak tanımlanabilir. KOSGEB tarafından yapılan tanım ise “imalat sanayinde, hisselerinin %25’in fazlası büyük işletmelerin elinde olmayan, 1’den 250’ye kadar işçi çalıştıran şirketler” şeklindedir. KOBİ kavramı için sermaye miktarı, çalışma alanı, maaş dağılımı, üretim miktarı, çalışan sayısı, satış miktarı gibi pek çok unsur bulunmaktadır. En genel özellik ise firmadaki çalışan sayısı ve firmanın cirosudur.

KOBİ kendi içerisinde 3 farklı birim barındırmaktadır. Bunlar; mikro ölçekli işletmeler, küçük ölçekli işletmeler, orta ölçekli işletmeler olarak sınıflandırılır.

Mikro Ölçekli İşletmeler

Bünyesinde yılda 10 kişiden az çalışan barındıran ve senelik net hasılatı veya mali bilançosu 1 milyon lirayı aşmayan işletmelerdir.

Küçük Ölçekli İşletmeler

Kendi bünyesinde 50 kişiden az çalışan barındıran ve senelik net satış hasılatı veya mali bilançosu 5 milyon lirayı aşmayan işletmelerdir.

Orta Ölçekli İşletmeler

Bünyesinde senede 250 kişiden az çalışan barındıran ve senelik net satış hasılatı veya mali bilançosu 25 milyon lirayı aşmayan işletmelerdir.

KOSGEB Destekleri Nelerdir?

KOSGEB, KOBİ’lerin gelişmesi ve büyümesi için kredi faiz desteği sunmaktadır. Bunların yanında zaman zaman farklı fırsatlar da yaratmaktadır. Bunlardan bazılar; KOBİ proje destek programı, işbirliği güç birliği destek programı, tematik proje destek programı, AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama destek programı, genel destek programı, girişimcilik destek programı gibi fırsatlar sunmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Kredi Kartı Temassız Özelliği Nasıl Açılır? [⭐️HEMEN ÖĞREN]

KOSGEB’in Görevleri Nelerdir?

  • Sanayide, Araştırma ve Geliştirme desteklenmesinde ve faaliyetlerin uygulanması için teknoloji merkezleri, enstitüler gibi birimler kurulmasını sağlamaktadır.
  • Üniversitelerle Kamu ve özel kurumlar tarafından yapılan bilim ve teknoloji alt yapılı araştırmalardan işletmelerin yararlanmasını sağlamak. Sanayi ve üniversite işbirliğini kuvvetlendirmek.
  • Teknolojik olarak gelişmelerin gerçekleşmesini sağlamak, mevcut teknolojik bilgilere erişmek, erişilmiş ve üretilmiş bilgileri yaygınlaştırmak.
  • Üniversite ve araştırma kurumlarının imkanlarından yararlanarak yeni ve ileri teknolojiye dayalı bilgilerin derlendiği, değerlendirildiği, geliştirildiği ve uygulamaya yönelik üretime hazır hale getirilerek işletmelerin kullanımına sunulduğu teknoloji merkezleri ve teknoparklar kurmak ve kurdurtmak.
  • İşletmelerin planlı yönetim anlayışına, çağdaş işletmecilik düzeyine ulaşması için proje profilleri oluşturmak, verimliliği arttırmak, modernizasyon, üretim, yönetim, pazarlama gibi konularda “Teknik Yardım ve Destek Programı ve Projeleri”nin gerçekleştirilmesini sağlamak.
  • İşletmelerin uluslararası düzeyde düzeyde mal üretmelerini ve daha modern işletmeler haline getirmeye çalışmak, sanayi ürünlerinin gelişmesini sağlayarak, tasarım, prototip imalat, imalat usul gibi konularda teknik danışmanlık sağlamak.
  • Hizmet merkezlerinde görev alacak çalışanların, özel ihtisas konularında eğitim almalarını sağlamak, yaygın eğitim programlarının düzenlenmesini, işletmelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için Uygulamalı Teknik Eğitim Merkezleri kurmak.
  • İşletmelerin yatırım, üretim, yönetim ve planlama konularında gelişmelerini sağlamak.
  • İşletmelerin pazarlama sorunlarına çözüm bulmak. İşletmelerin hem yurt dışı hem de yurt içi pazarlarda rekabetçi düzeye gelmelerini sağlamak ve danışmanlık hizmetini en verimli şekilde sağlamak.
  • Girişimcilik kültürünün ve ortamının gelişmesi ve yaygınlaşması için gerekli tedbirleri almak. Girişimcilerin işletmelerin ile işbirliği içerisinde bulunmasını sağlamak, yerli ve yabancı sermayelerden ortak yatırım oluşturulmasını desteklemek. Yatırım ortamını iyileştirmek için tedbir almak ve desteklemek.
Bireysel Kredi

Yorum yapın